Inför operation

 • Ni bör ej bära kosmetika (smink) & Raka och trimma mustach så mkt som möjligt
 • Informera gärna Din arbetsgivare om eventuell sjukskrivning de närmaste dygnen efter operation.
 • Det kan vara klokt att ha lättuggad kost hemma till efter operationen. Är Du diabetiker skall Du ej ändra på ordinarie måltider eller medicinering.
 • Du bör ha ätit före ingreppet.
 • Du kan få lugnande medicin ca 60 min före operationen.
 • Operationen görs i lokalbedövning och efteråt bör Du sitta kvar en stund och vila samt ha någon med Dig som följer Dig hem. Du skall ej köra bil själv.

Till dig som kommer att få lugnande medicin före operationen:

 • Effekterna av sådan medicin sitter i minst i 20 timmar! Dock avtar de naturligtvis efter hand men under hela det första dygnet kan Du vara okoncentrerad, trött och sömning. Det är då klart riskabelt att ge sig ut i trafiken, framföra fordon eller syssla med maskiner.
 • Du skall följas hem av ledsagare och bör vila hemma under resten av dagen. Helst bör du ha någon annan person hos Dig.

Effekterna av implantatoperationen:

 • Den kirurgiska behandlingen i underkäken kan medföra tillfällig eller permanent känselbortfall i underläpp, tänder och tandkött framtill i käken, även om detta är ovanligt.
 • Den kirurgiska behandlingen i överkäken kan resultera i känselbortfall i de vävnader som omger näsan samt i överläppen, även om detta är mycket ovanligt.
 • Om känselbortfall skulle uppträda är dessa vanligen av övergående natur.
 • På grund av att man vid operationen måste fälla mjukvävnaderna åt sidan för att komma åt käkbenet uppstår ofta betydande svullnad och ibland även missfärgning i huden upp mot mellanansiktet vid operationer i överkäken och ner mot halsen vid operationer i underkäken.Ju fler implantat som installeras desto större blir svullnaden efteråt. Det försvinner under de 3-4 dagarna efteråt. Missfärgningar i huden kan kvarstå längre.

Prognos:

Flera miljoner patienter över hela världen har sedan 1965 fått implantat med den metoden vi använder och resultaten har varit mycket goda. Någon garanti för att implantaten skall läka fast i det enskilda fallet kan dock ej lämnas. Statistiskt sett är prognosen för behandling av luckert ben som i överkäken, generellt sett något sämre än i underkäken.Man har längre erfarenhet av helt tandlösa käkar än av restbettsfall och entandsimplantat. För de två senare grupperna finns dock goda långstidsresultat.

Rökning och all annan nikotintillförsel som snus och även nikotinplåster försvårar läkningsförloppet. Därför råder rökstopp 8 veckor före och 6 veckor efter operationen.

Råd efter implantatoperation

 • De första 5-6 dagarna bör du uteslutande leva på flytande kost (soppor, välling, buljong o.s.v.). Därefter gradvis övergå till mosad eller mixad mat. Undantag från denna regel om Du får den tillfälliga tandersättningen återmonterad strax efter implantatoperation.
 • Ligg gärna med en extra kudde under huvudet de första dygnen.
 • Om smärre blödning skulle förekomma efter operationen kan denna oftast hejdas med en hård sammanrullande kompress, näsduk eller liknande. Observera att den skall vara lätt fuktad i saltvattenlösning och därefter urkramad, den får inte vara torr. Lägg den över operationsområdet och bit hårt på kompressrullen under 15-20 min. Lossa den sedan mycket försiktigt.
 • Efter varje måltid (och gärna även däremellan) sköljes munnen med saltvattenlösning. Denna kan köpas färdig på apoteket, men ett billigare (och lika bra) alternativ är att koka upp 1 liter vatten och blanda med 3 matskedar vanligt salt. Efter avsvalning har man då en utmärkt sköljvätska. Lösningen förs runt i munnen med aktiva rörelser av tunga och läppar. I vissa fall rekommenderas klorhexidinlösning, som kan köpas på apotek.
 • Munvatten, desinfektionsmedel och liknande får EJ användas.
 • Protes får EJ användas innan justering blivit utförd. I regel kan protes efter justering användas några dagar efter det att stygnen har avlägsnats.
 • Räkna med att kraftig svullnad med synlig blåmärken kan förekomma. Om Du är äldre och eventuellt har högt blodtryck kan blåmärken i ansiktet bli avsevärda. Vid operation i överkäken har det uppkomma rejäla blåmärken och svullnaden kring under ögonlocken
 • Undvik alkohol, rökning, snusning och även nikotinplåster skall inte nyttjas minst 6 veckor after operation.
 • Vid tveksamheter eller tecken till störning i läkningsförloppet bör du kontakta kliniken.

Till dig som fått lugnande medicin före operationen

 • Effekterna av sådan medicin sitter i under minst 20 timmar. Dock avtar de naturligtvis efterhand. Men under hela det första dygnet kan Du vara okoncentrerad, trött och sömnig. Det är då klart riskabelt att ge sig ut i trafiken (t o m att promenera på trafikerad gata), framföra fordon eller syssla med maskiner. Du skall följas hem av ledsagare och bör vila hemma under resten av dagen. Helst bör Du ha någon annan person hos Dig.